ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

28 Νοε 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ.

Καλείστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πιερίας, σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως....Θέμα 1: Διοργάνωση κοπής πίτας έτους 2019.

• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 2: Ορισμός ημερομηνιών επιχειρηματικής αποστολής στην Κίνα.

[Σχετική Απόφαση: Συνεδρίαση Δ.Σ. 26/9/2018, Θέμα 9]

• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 3: Διοργάνωση γιορτής αγοράς Χριστουγέννων και δέσμευση πίστωσης ποσού 2,500.00€.

• Εισηγητής: Πρόεδρος Εμπορικού Τμήματος, κ. Δημήτριος Αλμαλιώτης.

Θέμα 4: Έγκριση κοινών Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμών) Επιμελητηρίου Πιερίας και Ε.Ε.ΣΤ.Ε.Π., έτους 2017.

• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου

Θέμα 5: Έγκριση απόδοσης υπέρ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ποσού 1,761.22€, από τα έσοδα 2017.

• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 6: Έγκριση απόδοσης υπέρ Ε.Σ.Ε.Ε. ποσού 1,174.15€, από τα έσοδα 2017.

• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 7: Έγκριση απόδοσης υπέρ Κ.Ε.Ε.Ε. ποσού 3,913.82€, από τα έσοδα 2017.

• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 8: Έγκριση δαπανών σεμιναρίων Ε.Φ.Ε.Τ., 1 Τμήματος, ποσού 750.00€.

[Σχετική Απόφαση Δέσμευσης: Συνεδρίαση Δ.Σ. 2/5/2018, Θέμα 8, ποσό 4,000.00€]

• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 9: Επιχορήγηση Ε.Ε.ΣΤ.Ε.Π., β’ δόσης έτους 2018, ποσού 20,000.00€.

[Σχετική Απόφαση Δέσμευσης: Συνεδρίαση Δ.Σ. 12/7/2018, Θέμα 6, ποσό 92,000.00€]

[Σχετική Απόφαση α’ δόσης: Συνεδρίαση Δ.Σ. 30/7/2018, Θέμα 4, ποσό 30,000.00€]

• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.


Θέμα 10: Εκτύπωση φυλλαδίου θρησκευτικού τουρισμού και δέσμευση ποσού 2,500.00€.

• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.


Θέμα 11: Ερωτήσεις - Προτάσεις - Ανακοινώσεις.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου