ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

24 Νοε 2018

Πληρωμές... Έχασαν τσεκ λόγω δασικών χαρτών χάνουν και απονιτροποίηση

4-Plirwmes

Νέα δυσάρεστη έκπληξη από το µέτωπο των δασικών χαρτών έρχεται µέσα στο µήνα για τους δικαιούχους που περιµένουν να πληρωθούν την.... προκαταβολή της Απονιτροποίησης. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, όσα αγροτεµάχια είχαν πρόβληµα µε τους δασικούς χάρτες στην πληρωµή της βασικής ενίσχυσης θα έχουν πρόβληµα και στην επιδότηση των αγροπεριβαλλοντικών άρα και στο µέτρο της Απονιτροποίησης.
Αυτό συµβαίνει, σύµφωνα µε όσα αναφέρουν στην Agrenda γεωπόνοι µελετητές, διότι οι εκτάσεις για τις οποίες δεν έχει ξεκαθαριστεί το καθεστώς τους όσον αφορά τους δασικούς χάρτες, φαίνονται στο σύστηµα ως «µη προσδιορισθείσες». «Το σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ που «βλέπει» τις εκτάσεις για όλες τις πληρωµές είναι κοινό και µε αυτό διασταυρώνονται. Με απλά λόγια όσοι δεν πληρώθηκαν το 70% του τσεκ θα χάσουν και τις πληρωµές των αγροπεριβαλλοντικών», προετοιµάζουν τους δικαιούχους οι µελετητές.
Κι ενώ οι δικαιούχοι της Απονιτροποίησης, αυτές τις µέρες καλούνται να προχωρήσουν σε αιτήσεις τροποποίησης, µεταβίβασης και ανάκλησης ένταξης πράξης, οι αρµόδιοι της πλατείας Βάθη και της ∆οµοκού «παλεύουν» να λύσουν όσα περισσότερα ζητήµατα µπορούν σχετικά µε τα δασικά, προκειµένου να µη χρειαστεί να πάει πίσω η πληρωµή, αφού οι κοινοτικοί κανονισµοί δίνουν τελευταία ηµεροµηνία το τέλος Νοεµβρίου.

Την ίδια ώρα, ένα βήµα πριν την πληρωµή είναι και η πρώτη δόση για τη βιολογική κτηνοτροφία του 2018 και η δεύτερη δόση για τη βιολογική γεωργία. Το δρόµο άνοιξαν οι σχετικές αποφάσεις, που αναρτήθηκαν στη ∆ιαύγεια, µε εγκρίσεις πιστώσεων 43 εκατ. ευρώ για κάλυψη οικονοµικών ενισχύσεων της κτηνοτροφίας και 24,5 εκατ. ευρώ της γεωργίας για το έτος εφαρµογής 2018. Σηµειωτέον ότι µε ανακοίνωσή του πριν λίγες µέρες ο ΟΠΕΚΕΠΕ κρούει τον κώδωνα στους κτηνοτρόφους να ενηµερώσουν τα Μητρώα σχετικά µε το ζωικό τους κεφάλαιο και µέχρι τις 18 Νοεµβρίου, προκειµένου να µη χάσουν την προκαταβολή της βιολογικής κτηνοτροφίας.
Μέσα στον Νοέµβριο τοποθετείται από τους αρµόδιους του Οργανισµού Πληρωµών και η πληρωµή της δεύτερης δόσης για τη βιολογική γεωργία, ποσού περί τα 25 εκατ. ευρώ. Στον προγραµµατισµό, περί το τέλος Νοεµβρίου µε αρχές ∆εκεµβρίου και οι προκαταβολές του πρώτου έτους για τις σπάνιες φυλές, ύψους 5 εκατ. ευρώ, της δεύτερης πρόσκλησης για τους 3.468 δικαιούχους του Κοµφούζιο µε ποσό 2,5 εκατ. ευρώ και η πληρωµή των 849 της δράσης για τη ζιζανιοκτονία στους ορυζώνες ποσού 2 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί, κατά τα γνωστά, λογικά την Παρασκευή 21 ∆εκεµβρίου η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, µαζί µε το πρασίνισµα (556 εκατ. ευρώ) και τις ενισχύσεις στους Νέους Αγρότες κάτω των 40 ετών (37 εκατ. ευρώ) και πριν το τέλος του έτους (26 µε 28 ∆εκεµβρίου) η εξισωτική ύψους 240 εκατ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου