ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

11 Απρ 2018

Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ)...


Βοοειδή
Αριθμ. 657/27150 – ΦΕΚ Τεύχος Β 682/27.02.2018....

Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ) για το έτος 2018.
Μικρά μηρυκαστικά
Αριθμ. 1150/46936 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1247/05.04.2018
Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά για το έτος 2018.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου