ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

13 Μαρ 2018

ΕΦΚΑ σε υπαλλήλούς του: «Κόψτε το κάπνισμα στους χώρους εργασίας»...Πρόστιμο από 50 έως 500 ευρώ, ανάλογα εάν ο παθών είναι υπότροπος, επισύρει το κάπνισμα σε δημόσιες υπηρεσίες.Για το λόγο αυτό ο ΕΦΚΑ, εξέδωσε έγγραφο με το οποίο ενημερώνει για την ύπαρξη σχετικής εγκυκλίου από το υπουργείο Υγείας και ζητεί να απαγορευτεί το κάπνισμα.... Όπως επισημαίνεται η απαγόρευση του καπνίσματος γίνεται για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Αφορά τους δημόσιους λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους. Η μη τήρηση της απαγόρευσης, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται Υπεύθυνοι για την εφαρμογή των διατάξεων είναι οι άμεσα προϊστάμενοι των κατά τόπους δημόσιων υπηρεσιών.

Ειδικότερα, η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων για την παράβαση των διατάξεων απαγόρευσης του καπνίσματος συνίσταται σε επίπληξη, η οποία καταγράφεται επιτόπου στον προσωπικό υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου και επιβάλλεται και πρόστιμο ανάλογου ύψους με το διοικητικό που επισύρει η ίδια παράβαση. Κάθε επαναλαμβανόμενη παράβαση του ίδιου υπαλλήλου στον ίδιο ή άλλο χώρο ή αντίστοιχα επαναλαμβανόμενη παράβαση σε χώρο αρμοδιότητας του ίδιου Προϊσταμένου υπαλλήλου επισύρει διπλασιασμό του αμέσως προηγούμενου επιβληθέντος προστίμου έως το ανώτερο εκ του νόμου 3868/2010 προβλεπόμενο ποσό. Σε ειδικές περιπτώσεις υπαλλήλων που, εξαντληθέντων όλων των ηπιότερων πειθαρχικών ποινών, από εξαιρετική δυστροπία αρνούνται να συμμορφωθούν ή Προϊσταμένων που παρά των επαναλαμβανόμενων παραβάσεων αρνούνται επιδεικτικά να λάβουν μέτρα στην Υπηρεσία τους, δεν αποκλείεται η επιβολή αυστηρότερων ποινών, κατά την κρίση του αρμόδιου Υπηρεσιακού – Πειθαρχικού Συμβουλίου. Τα πειθαρχικά πρόστιμα είναι ανάλογα των διοικητικών που επισύρει η ίδια παράβαση. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης το Πειθαρχικό Συμβούλιο οφείλει να διπλασιάσει το επιβαλλόμενο πρόστιμο. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλείται ταχύτατα προκειμένου να επιληφθεί των συγκεκριμένων παραβάσεων.\πηγη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου