ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

27 Νοε 2017

ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ της Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Δίου – Ολύμπου Βακουφτσή Ειρήνης...
Προς : Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ – Ελεγκτή Νομιμότητας
Με αφορμή τη συνεδριάση του δημοτικού συμβουλίου στις 15/11/2017 (επισυναπτόμενο έγγραφο 1) ,στην οποία τέταρτο θέμα ήταν η τροποποίηση της αριθμ. 5/2016 απόφαση Δ.Σ....

σχετικά με τον ορισμό μελών για το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ο (επισυναπτόμενο έγγραφο 2) έλαβα γνώση τη συγκεκριμένη απόφαση η οποία αναδεικνύει μία σειρά από παραλείψεις και λάθη.

Θα σας περιγράψω το ιστορικό της υπόθεσης.

Με την αριθμ. 192/2014 απόφαση του Δ.Σ. (επισυναπτόμενο έγγραφο 3) στις 17/09/2014 ορίζομαι μέλος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ο.. Σε αυτό το σημείο να αναφέρω πως το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης ορίζεται με απόφαση δημοτικού συμβουλίου.

Στις 4/6/2015 με επιστολή προς το δήμαρχο δηλώνω παραίτηση από την θέση της Αντιπροέδρου και του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ο (επισυναπτόμενο έγγραφο 4). Η ανωτέρω επιστολή μου αναγνώστηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/6/2015. Σύμφωνα με το απόσπασμα πρακτικού που σας αποστέλλω (επισυναπτόμενο έγγραφο 5) φαίνεται ξεκάθαρα ότι η παραίτηση μου έγινε δεκτή και ότι πρόκειται να αντικατασταθώ με το αναπληρωματικό μου μέλος. Θεώρησα, λοιπόν, ότι ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Γαλάνης Αστέριος θα μεριμνούσε για έκδοση της απόφασης αντικατάστασης μου. Δυστυχώς, δεν έπραξε καθ’ αυτό τον τρόπο, κάτι που και εγώ το διαπίστωσα στις 15/11/2017.

Ωστόσο, χωρίς απόφαση του Δ.Σ. όπως απαιτούνταν, ο πρόεδρος της επιχείρησης Ιωάννης Πούλιος ορίζει ως νέο μέλος το αναπληρωματικό μου μέλος το οποίο καλείται και παρίσταται στις συνεδριάσεις. Ως ένδειξη σας αποστέλλω μία απόφαση της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ο. (επισυναπτόμενο έγγραφο 6).

Στη συνέχεια , στη συνεδρίαση του Δ.Σ. 5/2/2016 αποφασίσαμε την αντικατάσταση ενός μέλους της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ο. Στην απόφαση που εκδόθηκε (επισυναπτόμενο έγγραφο 2) συνεχίζουν να με αναφέρουν ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Γαλάνης Αστέριος εξέδωσε λανθασμένη απόφαση και μέχρι σήμερα δεν έχει διορθωθεί.

Στις 27/9/2016 ανεξαρτητοποιούμαι από την παράταξη του κ. Δημόπουλου Κωνσταντίνου (επισυναπτόμενο έγγραφο 7), όπως ορίζεται από το νόμο του Καλλικράτη έπρεπε να αντικατασταθώ σε όλες τις επιτροπές και τα συμβούλια που ήμουν μέλος. Παρόλα αυτά για ακόμη μία φορά δεν έπραξαν όπως ορίζει ο νόμος και πάλι δεν εξέδωσαν απόφαση αντικατάστασης μου από τη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ο. Είχαν, δηλαδή, μία ευκαιρία να διορθώσουν το λάθος και παράλειψή τους και δεν την εκμεταλλεύτηκαν.

Τέλος στις 15/11/2017 αφού έλαβα γνώση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για την λανθασμένη απόφαση 5/2016, τους ζήτησα δημοσίως να μεριμνήσουν για τη διόρθωσή της. Έτσι αποσύρθηκε το θέμα από την ημερήσια διάταξη. Στις 22/11/2017 μπαίνει πάλι το ίδιο θέμα στην ημερήσια διάταξη (επισυναπτόμενο έγγραφο 8), χωρίς όμως να έχουν διορθώσει για ακόμη μία φορά την απόφαση 5/2016. Ως συνέπεια, το θέμα αποσύρθηκε ξανά.

ΖΗΤΩ:

Να μεριμνήσετε για τη διόρθωση της αποφάσης 5/2016, να μεριμνήσετε για έκδοση απόφασης αντικατάστασης μου και να ξεκαθαριστεί πως από τις 4/6/2015 δεν είμαι μέλος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΟ, δεν φέρω καμιά ευθύνη για τις ενέργειες και τις αποφάσεις της από την ημέρα της παραίτησής μου μέχρι και σήμερα.

Να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές αναλογούν για τα λάθη και παραλείψεις.

Να μου απαντήσετε εγγράφως για τη νομιμότητα των αποφάσεων που αφορούν τη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ο από τις 25/6/2015 εώς σήμερα διότι δεν είχαν νόμιμη σύνθεση, εφόσον δεν έχει εκδοθεί η προαπαιτούμενη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που αποφανθείτε ότι οι αποφάσεις δεν πάρθηκαν νόμιμα, τότε σας ζητώ να ακυρωθούν προκειμένου να μη φέρω καμία συμμετοχή και ευθύνη στη λήψη τους.

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες και την ενημέρωσή μου.

Με τιμή
Βακουφτσή Ειρήνη
Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Δίου - Ολύμπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου