ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

6 Σεπ 2017

Πότε οι γονείς δικαιούνται άδεια σχολικής παρακολούθησης ...

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 1483/1984, άρθρο 9):
- Η διάρκεια της άδειας είναι μέχρι τέσσερις εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.
- Η άδεια χορηγείται, χωρίς περικοπή των αποδοχών.
- Οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα....
- Εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται, αποφασίζουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας αυτής ή εφόσον επιθυμούν την από κοινού της χρήση, αποφασίζουν για πόσο χρόνο ο καθένας, ο οποίος δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνει τις τέσσερις ημέρες.
- Στη στοιχειώδη εκπαίδευση ανήκει και το νηπιαγωγείο.
- Εφόσον ισχύουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, βάσει νόμου, ΣΣΕ ή Κανονισμών Εργασίας, εφαρμόζονται αυτές.
Σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ (ΕΓΣΣΕ 2008, άρθρο 4), η άδεια σχολικής παρακολούθησης χορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί που είναι μαθητής ή μαθήτρια.

πηγη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου