ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

11 Ιαν 2018

Δήμος Πύδνας-Κολινδρού: Πρόσκληση Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου.


ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, καλείστε όπως παραστείτε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου στις 12 του μήνα Ιανουαρίου έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :....1. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακαίνιση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δ.Κ. Πύδνας».(Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).

2. Διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού.(Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

3. Συμμετοχή του Δήμου Πύδνας –Κολινδρού στο Δίκτυο «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων». (Εισήγηση κ. Δήμαρχος).

4. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Πύδνας-Κολινδρού, βάσει της αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/52/οικ. 41210/29-11-2017 εγκυκλίου του Υπουργείου Δ/κής Ανασυγκρότησης. (Εισήγηση Τμήμα Δ/κών Υπηρεσιών ).

5. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με διάρκεια απασχόλησης οχτώ (8) μηνών, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις), λόγω των οποίων κηρύχθηκαν οι Δήμοι της Π.Ε. Πιερίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. (Εισήγηση κ. Κ. Κακάνης, Αντιδήμαρχος).

6. Εορτασμός των πολιούχων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού. (Εισήγηση κ. Β. Νικολοπούλου, Αντιδήμαρχος).

7. Διοργάνωση εκδήλωσης για απονομή επαίνων σε μαθητές του Δήμου που εισήχθησαν σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. το έτος 2017. (Εισήγηση κ. Β. Νικολοπούλου, Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.
Αυγουστίνος Ανδρικόπουλος
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου