ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

12 Ιαν 2018

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π. Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ.


Παράταση πληρωμής των οφειλών για τις κατανομές των βοσκήσιμων γαιών των ετών 2016 και 2017 μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου 2018» και υποβολή δηλώσεων εφαρμογής έτους 2017 στα πλαίσια του Μέτρου 2.1.4 του ΠΑΑ 2007-2013....«Παράταση πληρωμής των οφειλών για τις κατανομές των βοσκήσιμων γαιών των ετών 2016 και 2017 μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου 2018»

Σχετικά με τη διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών γίνεται γνωστό ότι οι οφειλές που προέκυψαν από την κατανομή του έτους 2016 καθώς και την κατανομή του έτους 2017 μπορούν να καταβληθούν μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2018 (αντί της αρχικής προθεσμίας που είχε δοθεί για τις 31-12-2017). Στη περίπτωση μη καταβολής του ποσού, το ποσό βεβαιώνεται στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του υπόχρεου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Α’ 90), όπως ισχύει».

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι κτηνοτρόφοι του Νομού Πιερίας να μεριμνήσουν για την έγκαιρη καταβολή του μισθώματος των βοσκήσιμων γαιών που τους έχει κατανεμηθεί για τα έτη 2016 και 2017, στον λογαριασμό που τους έχει γνωστοποιηθεί από τους οικείους Δήμους, το αργότερο έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Υποβολή δηλώσεων εφαρμογής έτους 2017 στα πλαίσια του Μέτρου 2.1.4 του ΠΑΑ 2007-2013

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας γίνεται γνωστό ότι είναι διαθέσιμη η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων εφαρμογής έτους 2017 για τις παρακάτω δράσεις. :

Δράση 2.3Α: «Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού»

πρόσκληση 4539 /02.04.2012

πρόσκληση 5597/11.03.2013

Δράση 2.3Β: «Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή σακχαροτεύτλων»

πρόσκληση 6777/26.03.2013.

Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 30 εργάσιμες ημέρες με ημερομηνία έναρξης 02-1-2018.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου