ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

13 Νοε 2017

Δήμος Πύδνας-Κολινδρού: Πρόσκληση Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου....
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77, παρ. 6 του Ν. 4172/2013 καλείστε να παραστείτε στην ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου την 14η του μήνα Νοεμβρίου έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 για συζήτηση.... και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :
Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2018 του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού.(Εισήγηση Δήμαρχος -Οικονομική Υπηρεσία).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου