Mega Menu

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

28 Νοε 2017

90 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κατερίνης...


Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα (90) ατόμωνπου θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών ανα¬γκών που έχουν προκύψει λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων....


 (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις, κλπ.) που έπληξαν το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων από την 15η έως 17η Νοεμβρίου 2017, ως εξής:ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕ ή ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ή ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (JCB) 4

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (GRADER) 4
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (BOBCAT) 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗ) 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 6
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3

ΔΕ ΤΕΧΝΤΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 6
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 8
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 12
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 5
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 12
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κατερίνης (Γραφείο 9 - Α' όροφος), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
2. Βασικό τίτλο σπουδών για τις θέσεις που προβλέπεται από την ανακοίνωση.
3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελ¬ματικές ταυτότητες για τις θέσεις που προβλέπονται από την ανακοίνωση
4. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
5. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού κατα¬στήματος, στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Τετάρτη 29-11 -2017 μέχρι και την Παρασκευή 01-12-2017.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
α) Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 και εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (ΑΣΕΠ), καθώς η διάρκεια της σύμ¬βασης δεν θα υπερβεί τους οκτώ (8) μήνες από την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτα¬κτης ανάγκης.
β) Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου