ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

11 Οκτ 2017

Σήμερα Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου - Ολύμπου.Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 11.10.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ,, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τη συζήτηση του παρακάτω ενός και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης....
1.Έγκριση απολογισμού - ισολογισμού έτους 2016 Δήμου Δίου – Ολύμπου και ορισμός ελεγκτή για τη χρήση 2017. Εισηγητής κ. Καλογήρου Σοφία ορκωτός λογιστής, Αδαμοπούλου Γαρυφαλλιά, Δημοτική Υπάλληλος,

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 11.10.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 μ.μ, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Τροποποίηση της αριθμ. 192/2017 Α.Δ.Σ. που αφορά την υποβολή αιτήματος για τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού σε υπηρεσίας ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).
2.Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου-χώρου στάθμευσης και περίφραξης, κέντρου πληροφόρησης επισκεπτών και μουσείου φυσικής ιστορίας του Εθνικού Δρυμού» και τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).

3.Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο κάμπινγκ ΕΥΡΙΔΙΚΗ που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή στην Γρίτσα Λιτοχώρου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).

4.Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για βιοτεχνικό κτίριο ψυγείων και διαλογητήριο στην θέση τρία μάρμαρα κτηματικής περιοχής Καρίτσας μετά από αίτηση του Τόκα Κωνσταντίνου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).

5.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών (παρ. 5 άρθρου 219 Ν. 4412/2016). (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).

6.Λήψη απόφασης για την ονομασία οδών Τ.Κ. Π. Παντελεήμονα. (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).

7.Λήψη απόφασης για καθαίρεση της κατασκευής στην θέση «Άγιοι Απόστολοι» Λιτοχώρου. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ, Πρόεδρος Δ.Σ.).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παπαμιχαήλ Αθανάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου