ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

6 Σεπ 2017

Αυτόνομες μονάδες θέρμανσης φυσικού αερίου σε διαμερίσματα...

Αυτόνομες μονάδες θέρμανσης φυσικού αερίου σε διαμερίσματα, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας
Σχετικά με το θέμα της δυνατότητας ιδιοκτήτη διαμερίσματος ....πολυκατοικίας να εγκαταστήσει αυτόνομη μονάδα θέρμανσης φυσικού αερίου, το άρθρο 39 του Νόμου 4447/2016 για τον Χωρικό Σχεδιασμό, προβλέπει πως από τις 23 Δεκεμβρίου 2016 δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση ή απόφαση οργάνου ή ενημέρωση ή άδεια άλλης αρχής ή φορέα (ΓΣ της πολυκατοικίας), προκειμένου να «αυτονομηθεί» ενεργειακά με φυσικό αέριο ένα διαμέρισμα

Με νέα διάταξη θα δοθεί λύση στο θέμα των κοινών δαπανών στην περίπτωση της ως άνω αυτονόμησηςΗ διάταξη του άρθρου 39 του Νόμου 4447/2016

Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4342/2015 (άρθρο 9 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως:

«8. Για την τοποθέτηση μετρητικών ή ρυθμιστικών διατάξεων ενέργειας ή ανεξάρτητων μονάδων θέρμανσης σε μεμονωμένες ιδιοκτησίες καταναλωτών σε υφιστάμενα πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου κτίρια, καθώς και σε όσα κτίρια ανεγερθούν μετά την έναρξη εφαρμογής αυτού, δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση ή απόφαση οργάνου ή ενημέρωση ή άδεια άλλης αρχής ή φορέα, πέραν των πιστοποιημένων φορέων παροχής ή εγκατάστασης όπου αυτό απαιτείται.».

Αυτόνομες μονάδες θέρμανσης φυσικού αερίου σε διαμερίσματα, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας

NOMOΣ 4447/2016 – ΦΕΚ Τεύχος Α’ 241/23.12.201
Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

πηγη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου