ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

9 Αυγ 2017

Αναδρομικές αποφάσεις για πληρωμές ΚΕΑ και παλαιάς κάρτας σίτισης....

Η πρώτη αφορά την πίστωση ποσού 12.182.555 ευρώ για πληρωμή του προγράμματος ΚΕΑ. Η δεύτερη αφορά την πίστωση ποσού 13.491.800 ευρώ για πληρωμή του προγράμματος της Ανθρωπιστικής Κρίσης και αφορά τη χορήγηση του επιδόματος σίτισης.
...Οι αποφάσεις εκδόθηκαν λόγω της ανάγκης έκδοσης χρηματικού εντάλματος για την χορήγηση προκαταβολών που χορηγήθηκαν για πληρωμή κατά το οικονομικό έτος 2017 και αυτό γιατί ζητήθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η συμψηφιστική τακτοποίηση των προκαταβολών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου