ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

11 Αυγ 2017

10-8-2017 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ...

ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ (Adoxophyes orana Fischer von Rosslerstamm, Lepidoptera: Gelechiidae) • Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων φαίνεται ότι η πτήση του εντόμου εμφανίζει μία αύξηση συλλήψεων το χρονικό διάστημα 4 - 9 Αυγούστου. Οι περισσότερες ωοτοκίες υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 10 - 15 Αυγούστου.... • Οι περισσότερες εκκολάψεις (παρουσία των νεαρών προνυμφών) υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 13 - 18 ΑυγούστουΠροσοχή να δοθεί στον αριθμό ημερών αναμονής από την επέμβαση έως την συγκομιδή. • Σε ποικιλίες που πρόκειται να συγκομισθούν άμεσα να προτιμηθούν σκευάσματα του Bacillus thuringiensis. • Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας. • Επειδή η προσβολή των καρπών εντοπίζεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στο ψηλότερο τμήμα της κόμης των δέντρων (2 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους και άνω), να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού οι κορυφές των δένδρων. • Τα θερμοκρασιακά δεδομένα υπολογισμού των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των αυγών προέρχονται από τον μετεωρολογικό σταθμό της Άρνισσας. • Το δελτίο παρέχει μια τάση της πορείας των πληθυσμών των εντόμων, η οποία δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε αγροτεμάχιο. Οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την απόφαση επέμβασης ή όχι και πότε, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε οπωρώναΗ πτήση των εντόμων εμφανίζεται συνεχής, με σημαντικές συλλήψεις, ιδιαίτερα το τελευταίο δεκαήμερο • Αναμένονται συνεχόμενες ωοτοκίες, καθώς και παρουσία όλων των προνυμφικών σταδίων. • Οι προτεινόμενες ημερομηνίες επέμβασης για τον Φυλλοδέτη θα καλύψουν την καλλιέργεια και εναντίον της Ανάρσιας και του ΒλαστορύκτηΟ αριθμός των συλλήψεων των αρσενικών εντόμων που παρουσιάζονται στα γραφήματα προέρχεται από μία αντιπροσωπευτική παγίδα του δικτύου, ώστε να δίνει την τάση της πορείας του πληθυσμού όσο γίνεται πιο ξεκάθαρα. Δεν επιλέγονται παγίδες με σημαντικά χαμηλές συλλήψεις και ούτε κατ’ ανάγκη αυτές με τις υψηλότερες. Επίσης, εξαιρούνται οι παγίδες με μηδενικές ή ελάχιστες συλλήψεις ως μη αντιπροσωπευτικές. Ο Αναπλ. Προϊσταμένος Τμήματος Ευστράτιος Δαδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου