ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

5 Ιουν 2017

Φορολογική δήλωση 2017 – Οδηγίες και έντυπα Ε1, Ε2, Ε3 – Προθεσμία...
Φορολογική δήλωση 2017 – Οδηγίες για την συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης 2017 – Το βιβλιαράκι με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ
Άνοιξε την 6 Απριλίου 2017 το TaxisNet για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης 2017
Η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων....

2017 λήγει στις 30 Ιουνίου 2017 (NOMOΣ 4467/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 56/13.04.2017 άρθρο 16 παράγραφος 1)

Ο φόρος θα εξοφληθεί σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις εκ των οποίων η πρώτη μέχρι 31 Ιουλίου 2017, η δεύτερη έως 30 Σεπτεμβρίου 2017 και η τρίτη μέχρι 30 Νοεμβρίου 2017


Το βιβλιαράκι με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ για την συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης 2017

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις

Οδηγίες για την συμπλήρωση του εντύπου Ε1

Οδηγίες για την συμπλήρωση του εντύπου Ε2

Οδηγίες για την συμπλήρωση του εντύπου Ε3

Αριθ. ΠΟΛ 1034 – ΦΕΚ Τεύχος Β 759/09.03.2017

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 2017 φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.

ΕΝΤΥΠΟ Ε1

ΕΝΤΥΠΟ Ε2

ΕΝΤΥΠΟ Ε3

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου