ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

31 Ιουλ 2017

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΓΑΣύνδεση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΛΓΑ

Καλώς ήλθατε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α....
Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε όλους τους αγρότες – ασφαλισμένους ΕΛ.Γ.Α., στο προσωπικό ΕΛ.Γ.Α. καθώς και στους συνεργάτες του (ανταποκριτές και οριοδείκτες) με στόχο την άμεση έκδοση και εκτύπωση χρήσιμων εντύπων και βεβαιώσεων που αφορούν στον ΕΛΓΑ και συγκεκριμένα:

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛ.Γ.Α.
α) Βεβαίωση Αποδοχών Τακτικού / Εποχικού Προσωπικού
β) Βεβαίωση Αποδοχών Γεωτεχνικών Δημοσίου / Μελών Δ.Σ.

ΑΓΡΟΤΕΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΛ.Γ.Α.
α) Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς, για φορολογική χρήση
β) Ασφαλιστική ενημερότητα
γ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας / εκτροφής ΕΛ.Γ.Α.
δ) Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ και κρατικών οικονομικών ενισχύσεων για φορολογική χρήση
ε) Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων Φυτικής Παραγωγής ΕΛ.Γ.Α.
στ) Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων Ζωικού Κεφαλαίου ΕΛ.Γ.Α.
ζ) Ανάλυση καταβολής εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ-ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛ.Γ.Α.
α) Βεβαίωση αποδοχών ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α., για φορολογική χρήση
β) Βεβαίωση αποδοχών οριοδείκτη ΕΛ.Γ.Α., για φορολογική χρήση
γ) Ανάλυση αμοιβών ανταποκριτή, για ενημέρωση ανταποκριτών

Για την σύνδεση σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛ.Γ.Α., χρησιμοποιείστε το ίδιο όνομα χρήστη και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης μοναδικής σύνδεσης στις υπηρεσίες της ΓΓΠΣ (TAXISnet).

Επίσης, για την έκδοση των ανωτέρω χρήσιμων εντύπων και βεβαιώσεων ΕΛ.Γ.Α. μπορείτε να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο ΚΕΠ της περιοχής σας.

Για την προστασία σας, φροντίστε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες με σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης. Για να δείτε τι πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιείτε και για να εντοπίσετε τυχών νεότερες εκδόσεις που διορθώνουν κενά ασφαλείας, μπορείτε να επισκεφτείτε αυτή την σελίδα.


Προσοχή! Οι κωδικοί πρόσβασης είναι προσωπικοί και σε καμία περίπτωση δεν θα ζητηθούν από εργαζόμενους του οργανισμού!

Σύνδεση μέσα από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)
https://services.elga.gr/sso/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου